Dodacie podmienky

Tovar objednaný na stránke www.tery.sk Vám bude doručený na vami uvedenú adresu v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej pošty. Pri platbe prevodom je účtovaná cena poštovného 2,99 eur. Pri platbe na dobierku zaplatíte za doručenie 3,99 eur.

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneškôr do 30 dní. Zvyčajná dodacia lehota pre tovar skladom je však 3 – 7 dní. Dodacie lehoty sú iba orientačné a nemožno ich považovať za záväzné. Samotné prekročenie dodacej lehoty vás neoprávňuje k získaniu kompenzácie.

Ak ste sa rozhodli si tovar vyzdvihnúť osobne, očakávajte e-mail s informáciou, že tovar máte pripravený na vyzdvihnutie.
Ak nastane nepravdepodobná situácia, že po uzatvorení kúpnopredajnej zmluvy už tery.sk nemôže dodať objednané produkty, pričom túto situáciu nespôsobila, bude mať právo vypovedať kúpnopredajnú zmluvu. V takomto prípade vás budeme o tom informovať v čo najkratšom čase a vrátime vám celú zaplatenú sumu.

Tery.sk nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, za poškodenie zásielky zavinené poštou, prípadne nedodanie tovaru kvôli nepredvídateľným prekážkam, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Kupujúci sa zaväzuje:
– prevziať objednaný tovar a skontrolovať neporušenosť obalu,
– zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platných VOP,
– v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní, bezodkladne uplatniť reklamáciu,
– v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého aj opakovaného doručenia tovaru.